• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

ساخت اولین پمپ بنزین هوشمند در خاورمیانه

ساخت اولین پمپ بنزین هوشمند در خاورمیانه 769 560 فناوران نفت ابزار


ساخت اولین پمپ بنزین هوشمند در خاورمیانه

شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار با هدف پیشرفت و بروز کردن جایگاه های توزیع سوخت، تصمیم به بروز رسانی بزرگترین و قدیمی ترین جایگاه سوخت ایران به هوشمندترین جایگاه سوخت کشور کرده است.
در این راستا از میدان آزادی تهران که یکی از مدرن ترین مکان ها در این استان می باشد، کار خود را آغاز نموده که با اشاره به تردد پنج میلیون نفر در شبانه روز، احداث این جایگاه توزیع سوخت در نوع خود بی نظیر است.

  • بهره مندی از تکنولوژی های روز دنیا
  • توجه به استانداردهای زیست محیطی
  • حذف کامل بخارات بنزین شامل Stage 1,2,3
  • امکان پرداخت با بهره گیری از آخرین فناوری های نوین
  • سوخت رسانی با صرف کمترین زمان
  • کاهش سفرهای شهری و ترافیک حاصل از سوخت گیری
  • و سفارش بنزین از طریق سامانه خودرو سوخت رسان سیار پیدو (Pido)

از جمله ویژگی هایی است که می تواند زمینه خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان را فراهم نماید.