• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

افتتاح جایگاه سوخت شهید مهدی فرقدانی

افتتاح جایگاه سوخت شهید مهدی فرقدانی 769 560 فناوران نفت ابزار

جایگاه سوخت شهید مهدی فرقدانی

افتتاح جایگاه سوخت شهید مهدی فرقدانی

افتتاح جایگاه سوخت شهید مهدی فرقدانی

جایگاه سوخت شهید مهدی فرقدانی که در یکی از پرترددترین مسیرهای مواصلاتی واقع در خروجی شهر اصفهان به سمت استان فارس قرار گرفته ، افتتاح شد.این جایگاه دارای سه سکوی بنزین با ظرفیت 24 نازل بنزین و یک سکوی نفت گاز با ظرفیت 4 نازل  می باشد.شرکت فناوران نفت ابزار به عنوان بزرگترین تولیدکننده جایگاه ، های سنتی ، سریع النصب ، جایگاه های سیار کانتینری و خودروی سوخت رسان (پمپ بنزین سیار) در تامین و تولید کلیه زیرساخت های مکاترونیک این جایگاه از نظر سیستم لوله کشی ، کابلینگ و سیستم های دفنی نظیر مخازن ذخیره سازی سوخت در این پروژه  همکاری داشته است.